Paleoanthropology

 • (1972) Piotr Lenartowicz SJ O wczesnych stadiach ewolucji człowieka. (Problem rekonstrukcji form człowiekowatych z początków okresu lodowcowego). [PDF]
 • (1990) Piotr LENARTOWICZ SJ Problem rekonstrukcji wczesnych człowiekowatych. W: Janik J. A. i Lenartowicz P. SJ (red.) Nauka – Religia – Dzieje, V Interdyscyplinarne Seminarium w Castel Gandolfo, 8-11 sierpnia 1988, Wydz. Filoz. TJ, Kraków, . pp. 107-130. [PDF
 • (1993) Piotr LENARTOWICZ SJ „Stawanie się człowiekiem” – Polemika z artykułem Jerzego Strojnowskiego. Znak, r. 45, nr 452, z. 1, p. 55-64. [PDF]
 • (2000) Piotr Lenartowicz SJ i Jolanta Koszteyn. Fossil hominids – an empirical premise of the descriptive definition of Homo sapiens Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T.5, pp. 141-176. [PDF]
 • (2001) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ. Integracja dynamiki biologicznej a drzewa rodowe istot żywych. Filozofia Nauki r. IX, 2001, Nr 2(34). [PDF]
 • (2004) Jolanta KOSZTEYN. Plio-pleistocene hominids: epistemological and taxonomic problems Forum Philosophicum. Facultas Philosophica Ignatianum. Cracovia – Kraków, 9: 2004, 169-202 [PDF]
 • (2005) Piotr LENARTOWICZ SJ. O starożytności „człowieczeństwa”. Kwartalnik Filozoficzny. 33:2005, 35-59. [PDF]
 • (2008) Piotr LENARTOWICZ SJ Allometria – zasada i narzędzie rekonstrukcji paleontologicznych. W: Bugajak G., Tomczyk J. (red.) W poszukiwaniu swoistości człowieka. Wyd. UKSW, Warszawa, s. 25-40. [PDF]
 • (2008) Piotr LENARTOWICZ SJ Scenariusze darwinizmu a rekonstrukcje szczątków praczłowieka. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, r. 17, nr 3(67), s. 181-196. [PDF]
 • (2010) Piotr LENARTOWICZ SJ People or Manapes. Problem of human genealogy. [SUMMARY of the Polish text] Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków.  [PDF]
 • (2011) Piotr LENARTOWICZ SJ The locomotion of the hominids. [W:] Wiesna Mond-Kozłowska (ed.) Studies on Comparative Aesthetics, volume 2: Rhythms and Steps of Africa, Wydawnictwo Ignatianum, Cracow; pp. 41-54. [PDF]