Popularyzacja przyrodniczo-filozoficzna

  • Piotr Lenartowicz SJ O pełni człowieczeństwa. [PDF]
  • Piotr Lenartowicz SJ Rola baśni w poznawaniu Prawdy. [PDF]
  • Piotr Lenartowicz SJ Przyroda uwielbia swego Stwórcę.[PDF]
  • Piotr Lenartowicz SJ Wiedza przyrodnicza – nauka – religia. [PDF]
  • Piotr Lenartowicz SJ O kreacjonizmie przyrodniczym, czyli kreacjonizmie nie-Biblijnym. [PDF]