Books

(1975) Piotr LENARTOWICZ SJ Phenotype-Genotype Dichotomy, Pontif. Univ.Gregoriana, Rome   [PDF]

(1985) Piotr LENARTOWICZ SJ Elementy filozofii zjawiska biologicznego. [Philosophy of Biological Phenomena – Polish text], WAM Cracow

(1995) Piotr LENARTOWICZ SJ Elementy teorii poznania.  [Theory of cognition – Polish text], Jesuit Philosophical Faculty, Cracov:

Rozdział I: O filozofii w ogóle. [PDF],

Rozdział II: O świadomości, przedmiocie, podmiocie oraz o pojęciach, znakach i terminach. [PDF];

Rozdział III: Cechy dynamiki poznania u człowieka. [PDF];

Rozdział IV: O akcie krytycznym. [PDF];

Rozdział V: O oczywistości czyli o podstawowym i ostatecznym kryterium prawdy. [PDF];

Rozdział VI: Spór o pierwszeństwo istnienia – Materia czy Duch? [PDF];

Rozdział VII: Spór o mechanizm poznawania. [PDF];

Rozdział VIII: Teoria Rzeczywistości (ontologia) i Teoria Poznawania Rzeczywistości (epistemologia). [PDF];

Rozdział IX: O sporze na temat „uniwersaliów”. [PDF];

Rozdział X: Analiza procesu poznawania rzeczywistości przez człowieka – poznawanie zmysłowe i intelektualne.[PDF];

Rozdział XI: Spór o obiektywność wiedzy teoretycznej – I. Kant.[PDF];

Rozdział XII: O „cudach probabilistycznych”. [PDF];

Rozdział XIII: O braku i nadmiarze krytycyzmu. [PDF];

Rozdział XIV: O szarlatanerii i o poszukiwaniu przyczyn zjawisk. [PDF];

Rozdział XV: O poznawaniu prawa sumienia. [PDF];

Rozdział XVI: Na czym się oprzeć? (Zdrowy rozsądek? Nauka? Wiara religijna?). [PDF];

Rozdział XVII: O relacji między poznaniem naturalnym a wiarą nadprzyrodzoną. [PDF];

(2000) Piotr LENARTOWICZ SJ and Jolanta KOSZTEYN Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych. [Introduction to philosophical problems – Polish text], Philos. Fac., School of Phil. and of Educ., Cracow

(2005) Jolanta KOSZTEYN Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej. [Life and orientation in the natural world – Polish text] Institute of Oceanology PAS, Philos. Fac., School of Phil. and of Educ., Cracow

(2010) Piotr LENARTOWICZ SJ Ludy czy małpoludy? [People or Manapes – Polish text, summary in English]. Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum, Cracow. Summary [PDF]